Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to urządzenia, które zmieniają energię słoneczną na energię cieplną. Może być ona wykorzystana m.in. do podgrzania wody użytkowej czy wody w basenie, a także wspomagać ogrzanie domu. Według analiz przeprowadzonych w Polsce, dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych zaoszczędzić można ok. 30% energii w procesie ogrzewania pomieszczeń oraz ok. 80% energii konwencjonalnej w procesie przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Polecamy kolektory słoneczne,solary Łódź!