Doradztwo inżynieryjne

Sun Gallo s.c. zapewnia profesjonalną obsługę procesu przygotowania i projektowania inwestycji, w szczególności:

• Projekty budowlane i wykonawcze,
• Opracowanie koncepcji technicznych oraz programowo przestrzennych,
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych,
• Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych,
• Opinie o efekcie ekologicznym,
• Audyt energetyczny,
• Opracowanie SIWZ,
• Raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,
• Świadectwa charakterystyki energetycznej.