Dotacje i finansowanie inwestycji

Sun Gallo oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania na budowę instalacji w oparciu o odnawialne źródła energii. Posiadamy rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z funduszy dostępnych na terenie Polski, w zakresie:

• Regionalnych Programów Operacyjnych,
• Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Wojewódzkiego Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie przygotowujemy:

• Studia wykonalności,
• Bussines Plany,
• Wnioski o dofinansowanie.

Osoby fizyczne

Program priorytetowy dla osób fizycznych. Programu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczenia atmosfery poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tere...Więcej..

Firmy

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach przeznaczają w formie dotacji i pożyczek ponad 340 mln zł.    Więcej..

Jednostki samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej

  Lemur Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C....Więcej..