Doradztwo inzynieryjne

Sun Gallo s.c. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz dokumentacji związanych z projektowaniem instalacji. W naszej ofercie znajdą również Państwo usługi dotyczące przygotowywania dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków czy określenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

Projektowanie inwestycji

Sun Gallo s.c. zapewnia profesjonalną obsługę i wsparcie przy przygotowaniu i projektowaniu inwestycji, podparte doświadczeniem, w szczególności: Projekty budowlane i wykonawcze, Opracowanie koncepcji technicznych oraz programowo-przestrzennych, Uzys...Więcej..

Audyt energetyczny i remontowy

W naszej ofercie proponujemy również realizację audytów energetycznych i remontowych budynków mieszkalnych, zgodnych z wymaganiami określonymi w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Według ustawy, przez audyt energetyczny rozumie się op...Więcej..

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane jest również certyfikatem energetycznym budynku. Celem tego dokumentu jest określenie i przedstawienie rocznego zapotrzebowania na energię w budynku. Podstawą do przygotowania certyfikatu jest wyznacz...Więcej..

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Sporządzamy również dokumenty dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...Więcej..